דיווחים לביטוח לאומי 

 .מאמר בשיתוף : המכללה למיסים ולחשבונאות

סוגי הדיווח למוסד לביטוח לאומי

מעסיקים בישראל מחויבים לדווח למוסד לביטוח לאומי על כל העובדים שלהם, בהתאם לחוק. הדיווח למוסד לביטוח לאומי כולל את המידע הבא:

 • פרטי העובד: שם, תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה, ופרטים נוספים.

 • סוג העסקה: עובד שכיר, עובד עצמאי, או עובד זמני.

 • שכר: גובה השכר, ופרטים נוספים על השכר, כגון תוספות, בונוסים, וכו'.

 • ניכויים: סוג הניכויים, וסכום הניכויים.

הדיווחים למוסד לביטוח לאומי נערכים באמצעות מערכת דיווחים מקוונת, הנקראת "ייצוג לקוחות". הדיווח צריך להתבצע עד ה-15 לחודש העוקב לחודש בו שולם השכר.

סוגי הדיווח למוסד לביטוח לאומי כוללים:

 • דיווח חודשי: דיווח המבוצע מדי חודש, ובו מעודכן המידע על העובדים, השכר, והניכויים.

 • דיווח ראשוני: דיווח המבוצע כאשר עובד חדש מתחיל לעבוד בחברה.

 • דיווח על שינוי מצב: דיווח המבוצע כאשר יש שינוי במצב העובד, כגון שינוי בשכר, שינוי בסוג העסקה, או סיום העסקה.

דיווח חודשי

הדיווח החודשי הוא הדיווח הנפוץ ביותר למוסד לביטוח לאומי. הדיווח כולל את המידע הבא על כל העובדים של החברה, עבור החודש החולף:

 • פרטי העובד: שם, תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה, ופרטים נוספים.

 • סוג העסקה: עובד שכיר, עובד עצמאי, או עובד זמני.

 • שכר: גובה השכר, ופרטים נוספים על השכר, כגון תוספות, בונוסים, וכו'.

 • ניכויים: סוג הניכויים, וסכום הניכויים.

דיווח ראשוני

הדיווח הראשוני הוא דיווח המבוצע כאשר עובד חדש מתחיל לעבוד בחברה. הדיווח כולל את המידע הבא על העובד החדש:

 • פרטי העובד: שם, תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה, ופרטים נוספים.

 • סוג העסקה: עובד שכיר, עובד עצמאי, או עובד זמני.

 • שכר: גובה השכר, ופרטים נוספים על השכר, כגון תוספות, בונוסים, וכו'.

דיווח על שינוי מצב

הדיווח על שינוי מצב הוא דיווח המבוצע כאשר יש שינוי במצב העובד, כגון שינוי בשכר, שינוי בסוג העסקה, או סיום העסקה. הדיווח כולל את המידע הבא על השינוי במצב העובד:

 • פרטי העובד: שם, תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה, ופרטים נוספים.

 • סוג העסקה: עובד שכיר, עובד עצמאי, או עובד זמני.

 • שכר: גובה השכר, ופרטים נוספים על השכר, כגון תוספות, בונוסים, וכו'.

חשיבות הדיווח למוסד לביטוח לאומי

הדיווח למוסד לביטוח לאומי חשוב מכיוון שהוא מאפשר למוסד לביטוח לאומי לספק לעובדים את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם, כגון דמי אבטלה, פנסיה, ושירותי בריאות.

אי עמידה במועדים להגשת הדיווח למוסד לביטוח לאומי

אי עמידה במועדים להגשת הדיווח למוסד לביטוח לאומי עלולה לגרום למעסיקים לקנסות או אף להליכים משפטיים.