משיכת כספי פנסיה מהמדינה

משיכת כספים מקרן פנסיה

כאשר אנחנו מגיעים לשלב הפנסיה בחיינו כל מה שאנו מבקשים הוא לפרוש בכבוד ולהמשיך להתקיים בכבוד. בשביל לחיות במצב בו איננו עובדים אך בכל זאת חיים בכבוד עלינו לקבל קצבה חודשית- סכום חודשי קבוע שיאפשר לנו להמשיך להתקיים ברמת החיים בה התקיימנו קודם ולהמשיך לדאוג לעצמנו ולבני המשפחה שלנו. את אותה קצבה חודשית אנו מקבלים מקרן הפנסיה לה דאגנו להפריש כספים לאורך כל השנים . ישנה אפשרות לפדות את אותם כספים בעת הצורך לפני הגעה לגיל הפרישה אך הדבר כרוך באישורים ובתשלום מס.

מה היא קרן פנסיה?

הקרן עצמה היא סוג של מכשיר חיסכון- במשך כל השנים מפרישים אליה סכומים והמטרה שלה היא לייצר הכנסה חודשית קבועה והגנה למי שאיבד את כושר העבודה שלו, הגיע לגיל פרישה, או למשפחה שבן המשפחה בעל הפנסיה נפטר. הכסף שנחסך בקרן הפנסיה במהלך תקופת החיסכון מומר על ידה לסכום של קצבה חודשית שמשולמת לבעל הקרן.  קרן הפנסיה מציעה חיסכון פנסיוני במקרים של הגעה לגיל פרישה, נכות, אובדן כושר עבודה ופטירה. 

מתי ניתן לבצע משיכת כספים מקרן פנסיה?

כפי שתואר לעיל ישנם מקרים בהם ניתן למשוך את אותם כספי פיצויים שנצברו בקרן הפנסיה. אם עובד מעוניין במשיכת כספי פנסיה ואינו עומד באחד התנאים האלה הוא יוכל לעשות זאת לאחר שסיים את תקופת העבודה אצל אותו מעסיק, בכפוף לאישור של המעסיק ובכפוף לתקנות של מס ההכנסה. ללא קבלת אותם אישורים תשלום המס עבור משיכת הכספים הינו גבוה במיוחד ועומד על 35%. עוד חשוב לדעת שמשיכת הכספים טרם הזמן פוגעת בכיסוי הביטוח של הקרן ועלולה להקטין את סכום הקצבה החודשית כאשר מגיעים לגיל הפרישה.

איך מגישים את הבקשה למשיכת כספים מקרן פנסיה?

את הבקשה ניתן להגיש בשתי דרכים- הראשונה היא דרך החברה בה נמצאת קרן הפנסיה שלכם המאפשרות הגשה של הבקשה און ליין בצורה מהירה ויעילה ללא צורך בהדפסה ומילוי ידני של הטפסים. האפשרות השנייה היא להדפיס את הטפסים, למלא אותם באופן ישני ולאחר מכן לשלוח במייל או בפקס לאותה חברת ביטוח. בנוסף לטפסים אלה יש צורך בצילום של תעודת זהות עדכנית כולל הספח וצילום של אישור ניהול חשבון בנק על שמכם או צילום של צ'ק עם הפרטים שלכם.

איך מבצעים מעקב אחר הבקשה ומתי היא מטופלת?

המעקב אחר הבקשה למשיכת כספי פנסיה מבוצעת באתר החברה דרכה הגשתם את הבקשה למשיכת כספי פנסיה לרוב דרך האזור האישי באתר. כמו כן אפשר לפנות לשירות הלקוחות של החברה לקבל עדכון. כאשר הבקשה מוגשת בצורה תקינה עם טפסים תקינים הבקשה מטופלת לרוב עד ארבעה ימי עסקים.