פסילת רישיון בגלל נהיגה בלי רישיון

העובדה שניתן לפסול נהג במהלך השעיה בנהיגה בהשפעת אלכוהול פירושה הזמן הכולל שבין פסילה להרשעה ב- DWI או בשני ה- DWI עשויה לחרוג ממגבלת הזמן שצוינה.

הרשעה בעבירה פסולה פוסלת את הנהג מלנהוג לתקופה המפורטת בתקנה זו

סעיף 3835 מגדיר את המונח "פסילה" כאילו הוא חל רק על נהגים אשר חייבים להיות בעלי CDL, אך סעיף 39115 חל על כל נהגי CMV אחרים בכפוף לתקנות הבטיחות של רשות התחבורה הפדרלית, כולל השעיית רישיון אישי או רישיון נהיגה. פריבילגיה או כל פעולה שמוציאה אדם מלהפעיל CMV. תנאים אלה הם תנאים מוקדמים לפסילת עבירה במסגרת SS38351.

אתה יכול לקבל איסור עולם אם הורשעת בעבירה שנייה או שהורשעת בשימוש ברכב מסחרי לייצור או להפצת סמים שלא כדין

פסילת נהיגה היא אובדן רישיון נהיגה מסחרי לפרק זמן מסוים. אם העבירות שפורטו בוצעו במהלך נהיגה עם מוביל סחורות מסוכנות, רישיון הנהיגה מושך לפחות שלוש שנים לאחר ההרשעה הראשונה.

אם הורשעת בשתי עבירות חמורות או יותר תוך שלוש שנים

תקבל פסילת נהיגה למשך 60 יום. פסילה על ידי ה- DMV עשויה להיות מוטלת לאחר הפרה חמורה שבוצעה במהלך הפעלת רכב מסחרי או לא מסחרי; הרשעה באחת מההפרות החמורות הללו עלולה לגרום להשעיה, לביטול או לביטול הזכות שלך להפעיל כלי רכב מסחריים.

ניתן להטיל עליהם קנס של יותר מ- 8,200 $ או לכלוא עד 18 חודשים. אם אתה נוהג ברכב בקווינסלנד ואין ברשותך רישיון, תועמד לדין בגין נהיגה ללא רישיון.

אם הורשעת בבית משפט בנהיגה ללא רישיון

רישיונך יישלל לתקופה של שנתיים עד 5 שנים. רישיון הנהיגה ולוחית הרישיון שלך מושעים למשך 30 יום ומעלה בגלל טעות או הפרת ביטוח, או עד שהשוטר מפקיע את לוחית הרישוי שלך. במקרה של הפרות חמורות, הרשות עשויה לדרוש משיכת רישיון הנהיגה.

מי שמצהיר שקר או מזייף את ביטוח הרכב שלו אשם בעבירה מדרגה שנייה. נהגים מקצועיים המחזיקים CDL ללא רישיון מקצועי יעמדו בפני עונשים ועונשים נוספים אם הם מבצעים באופן קבוע עבירות תעבורה ועבירות תנועה בקשר להפעלת רכב מסחרי.

אם נפסלת להחזיק או לרכוש רישיון נהיגה מקווינסלנד מאז 13 במרץ

2002, אנא קרא את רשימת הבדיקה לפסילה מוחלטת (FS4849) כדי לקבוע אם אתה זכאי להסיר את הפסילה שלך. מתחילים לנהיגה עם רישיון במסגרת תוכנית רישיון נהיגה מדורגת (GDL) אינם רשאים לנהוג ברכב בגלל צריכת אלכוהול. מפרים יכולים לבטל את רישיונם במסגרת תוכנית GDL או תוכנית אלברטה אפס לסובלנות אלכוהול (AZAT) למשך עד חודש אם הם מכשילים את עבודתם.

מי שרשיונו או הרשאות הנהיגה שלו מבוטלות

מושעות או נשללות למעט כאמור בחוק זה איננו "רישיון נהיגה, רישיון נהיגה, השעיה, קיפוח או מעמד שווה ערך" כהגדרתו בס '. בהליכים על הפרות של סעיף זה, בית המשפט לוקח ראיות שאינן האמורות בפסקה (2) לפיהן אדם הפר סעיף זה. פסק דין או צו שניתן על ידי בית משפט או גוף שיפוטי במסגרת הציטוט האחיד לתעבורה, הקובע משיכה, השעיה או שלילת רישיון נהיגה של אדם או מעמד מקביל, חייב לכלול הוראה המודיעה לאדם כי רישיונו הוצא , מושעה או מבוטל כתוצאה מהשעיה, ביטול או מעמד שווה כזה. רישיון הנהיגה והזכויות שלו עשויים להיות מושעים, מבוטלים או מבוטלים על פי: (1) ההרשעה השנייה או שלאחר מכן בעבירה מדרגה ראשונה שעונשה על פי ההוראה (ים) או (2) או (3) ההרשעה הראשונה בעבירה ראשונה עבירה בתואר שנענשה על ידי ההוראה / ים.
למידע נוסף אודות פסילת רישיון בגלל נהיגה בלי רישיון ועורך דין מרב"ד באפשרותך לבקר באתר tabura.co.il

אדם פטור מפרק זה אם

הוא נוהג ברכב מנועי בכביש מהיר במדינה כלשהי בה אותו אדם מחזיק ברישיון נהיגה תקף בהתאם לפרק זה, ללא קשר לסוג הרכב או לסוג הרכב בו מונע. אדם שיש לו פריבילגיה שבוטלה על פי החוק במדינה רשאי להפעיל רכב מנועי רק במהלך תקופת השעיה בכביש מהיר כלשהו באותה מדינה, למעט הפרות של מגבלות הרישיונות המקצועיים שהוענקו לאותו אדם באותה תקופה. הפרה של פרק זה תיענש על פי פסקאות 40-5-121, הפרת פסקאות 40-5-29 תהווה הפרה של פסקאות 40-5-29, אלא אם כן אותו אדם מציג בפני בית המשפט רישיון נהיגה תקף שהונפק במדינה בה הוא נוהג, ואותו אדם אינו אשם בהפרה כזו.

כל ערכאה שיפוטה באותה מדינה בגין עבירת תעבורה חייבת להודיע לרשות על השם ומידע מזהה אחר של אדם האשם בנהיגה ללא רישיון

הוצאת רישיון נהיגה מסחרי או לא מסחרי חדש, מחודש או כפול מאפשרת למדינה לקבל מידע על מעמד הנהג האישי מרשם הנהגים הלאומי וממערכת המידע לרישיונות נהיגה מקצועיים (CDISL). כל הפרה שתתרחש באותה מדינה תדווח למדינת הרישום, מה שאומר שההפרה תירשם ביומן.

ישנם שני סוגים של עבירות הקשורות לנהיגה ללא רישיון

נהיגה ללא רישיון ונהיגה ללא רישיון. באוסטרליה, עליך להיות בעל רישיון נהיגה תקף לרכב בו אתה נוהג. נהיגה ללא רישיון תקף, המאפשר לאדם מוכר ללא רישיון לנהוג ברכבך על הכביש, יכולה להיענש בקנס של עד 38,000 $ ו / או עד שנתיים מאסר.

נהגים בעלי רישיון מסחרי מסוג A או B (CDL) רשאים להפעיל כלי רכב מסחריים, פרטיים או לא מסחריים עם רישיון. אם נהג עם CDL מבצע עבירה המחייבת השעיה או שלילת רישיונו, הוא יאבד את כל רישיונות הנהיגה, כולל רישיונות מקצוע.

מחזיק CDL שרישיונו נשלל או נשלל אינו רשאי לנהוג ב- CMV במהלך תקופת ההשעיה או הביטול. עם זאת, הוא רשאי לבקש הרשאות נהיגה מוגבלות להפעלת כלי רכב פרטיים שאינם מסחריים.